Stappenplan (tekst DVC)

Hieronder ziet u ons Stappenplan scheidingsmediation. In vier stappen is uw echtscheiding geregeld. Duidelijkheid voor u is van belang. Het proces van scheiden is al moeilijk genoeg. Met ons stappenplan heeft u houvast in het proces van uit elkaar gaan.

Stap 1 – intake
Beide partners vullen het intakeformulier in en sturen dat voor de eerste inhoudelijke bespreking naar de mediator. In een gesprek van ongeveer 1,5 uur wordt het intakeformulier door de mediator met beide partners besproken.
Aan het eind van het gesprek is duidelijk welke onderwerpen tijdens de mediation aan de orde zullen komen en in welke volgorde.

Stap 2 – verzamelen van informatie
Binnen twee werkdagen na het intakegesprek ontvangt u de eerste afspraken- en actielijst. Hierin staan de onderwerpen die aan bod komen. We vragen u informatie te verzamelen die nodig is om de mediation te laten slagen. Uiteraard krijgt u hiervoor van ons een handleiding.
Indien van toepassing ontvangt u een model voor het ouderschapsplan.

Stap 3 – mediationgesprekken
Bij het begin van het eerste mediationgesprek wordt de mediationovereenkomst getekend; de overeenkomst die wij gebruiken is goedgekeurd door de vFAS. Een mediationgesprek duurt 1 ½ tot 2 uur. Na ieder gesprek ontvangt u een nieuwe Afspraken- en Actielijst. Zodra de te maken afspraken vorm krijgen stellen we een conceptconvenant op. Wij sturen u dit concept toe voor de volgende mediationbespreking. Zo kunt u zich thuis goed voorbereiden.

Stap 4 – afronding 
Wanneer alle onderwerpen besproken zijn en er overeenstemming is bereikt over de te maken afspraken, kan het ouderschapsplan en/of convenant ondertekend worden. De rechtbank bekrachtigt de gemaakte afspraken. Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wordt het op dit moment ontbonden. De scheiding wordt pas officieel door inschrijving daarvan bij de burgerlijke stand.