Over alimentatie

Een belangrijk onderwerp bij het uit elkaar gaan is de alimentatie. Veel mensen maken zich zorgen of zij na de scheiding genoeg middelen zullen hebben om in hun levensonderhoud en dat van de kinderen te voorzien. In plaats van één huishouden te onderhouden met het gezamenlijk inkomen dat u gewend was, dienen er na de echtscheiding immers twee huishoudens met ditzelfde inkomen bekostigd te worden. 

 

Wat is kinderalimentatie?

Behoefte van het kind

Op de eerste plaats dienen de kosten van de kinderen door de ouders betaald te worden. Wat het kind nodig heeft, de zogenaamde behoefte van het kind, wordt bepaald aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen op het moment dat partijen uit elkaar gaan.

Het uitgangspunt is dat een kind na de scheiding hetzelfde bedrag nodig heeft als dat het gewend was tijdens het samenwonen van de ouders.

Draagkracht van ouders

Om de draagkracht van beide ouders te bepalen wordt uitgegaan van het inkomen dat er is op het moment van de berekening van de alimentatie.

Op grond van het inkomen van beide ouders wordt per ouder de bijdrage berekend. De bijdrage is ‘naar rato’ dat wil zeggen; het bedrag per ouder staat in verhouding tot de draagkracht van die ouder.

Wat is partneralimentatie?

Wanneer u gaat scheiden blijft u in principe een bepaalde tijd financieel verantwoordelijk voor elkaar. Het kan zijn dat een van de partijen nog (tijdelijk) een bijdrage van de ander nodig heeft. Bij het bepalen van de partneralimentatie wordt o.a. gekeken naar de levensstandaard tijdens het huwelijk.  Ook wordt er gekeken naar de behoefte van de ontvanger van de alimentatie en de draagkracht van de betaler van de alimentatie. De hoogte van partneralimentatie moet daarom per situatie worden berekend.

Bepalen van de alimentatie

Het berekenen van hoeveel partneralimentatie en kinderalimentatie een van de partners dient te betalen is vaak erg complex. Er komen heel wat factoren bij kijken die de uiteindelijke hoogte van de partneralimentatie en de hoogte van de kinderalimentatie bepalen. Het kan voor stellen die gaan scheiden soms erg lastig zijn om op een goede manier te onderhandelen over alimentatie. Emoties kunnen een goed gesprek in de weg staan. Ik kan u hierbij zowel als advocaat en als mediator bij helpen. 

Indexering van alimentatie
Om prijsstijgingen te compenseren gaat de alimentatie elk jaar iets omhoog. Voor deze indexering van kinderalimentatie en partneralimentatie verwijs ik u graag naar de website van Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage – LBIO

Herberekening alimentatie

Hebt u hulp nodig om alimentatie opnieuw te berekenen? Of vermoedt u dat de alimentatie gewijzigd kan worden? Neem dan contact op via het contactformulier.