Wat kost het?

Kosteloos kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend, oriënterend kennismakingsgesprek van een half uur is altijd kosteloos.

 

Kosten

Hierna hangen de kosten die in rekening gebracht worden af van het aantal uur dat aan uw zaak en/of mediation gewerkt wordt en geldt een uurtarief. Dit tarief wordt van te voren met u besproken. Er worden geen kantoorkosten gerekend.

Voor afspraken buiten de reguliere kantoortijden geldt een hoger tarief. De tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Tijdens het eerste gesprek maak ik met u afspraken over de hoogte van het uurtarief en het betalen van een voorschot. U krijgt steeds een rekening per periode. Zo houdt u een goed overzicht over de totale kosten.

Voor een aantal onderdelen is het mogelijk deze af te nemen tegen een vooraf vastgestelde prijs. 

 

De kosten voor mediation bij scheiding zijn;

  • Gratis kennismaking van maximaal half uur gratis
  • Mediationbespreking max. 2 uur met verslaglegging € 400,- 
  • Een kinderalimentatieberekening € 150,- 
  • Een partneralimentatieberekening € 200,- 
  • Convenant opstellen € 750,- 
  • Aanvraag echtscheiding rechtbank en bijbehorende afwikkeling € 200,- 

Let op: alle bedragen zijn exclusief 21% BTW

  • Griffierecht, uittreksels en andere kosten van derden worden
    doorbelast en komen voor eigen rekening

Meer over kosten

Bijkomende kosten

Voor uw zaak dienen ook kosten aan anderen betaald te worden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en de kosten voor het verkrijgen van uittreksels. Deze kosten worden apart in rekening gebracht en komen boven op het tarief voor de advocaat. 

 

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Het is mogelijk dat uw verzekering de advocaatkosten dekt. Of dit zo is hangt van uw verzekeringspolis af. Worden uw kosten gedekt dan werkt Kievit Advocatuur & Mediation graag met u en de verzekeringsmaatschappij samen.

 

Toevoeging, de gefinancierde rechtsbijstand

Misschien komt u gezien uw inkomen in aanmerking voor een ’toevoeging’. Dit betekent dat de overheid een deel van uw kosten betaalt. U bent dan wel een eigen bijdrage verschuldigd. Wilt u meer weten over de gefinancierde rechtsbijstand, of berekenen of u recht heeft op een toevoeging, kijk dan op www.rvr.org.

De bijkomende kosten, zoals kosten voor uittreksels van de burgerlijke stand en griffierecht, moet u wel zelf betalen.

Wordt uw verzoek om een toevoeging afgewezen, dan ben ik helaas genoodzaakt om de kosten van de werkzaamheden alsnog bij u in rekening te brengen. Het is ook mogelijk dat de toevoeging aan het eind van de zaak wordt ingetrokken wegens de financiële opbrengst van de zaak. Zie voor de normbedragen https://www.rechtsbijstand.nl/ik-ontvang/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd