Wat is mediation in strafzaken?

In Nederland bestaat ook de mogelijkheid van mediation in strafzaken.

De mediation is er opgericht om de verdachte of de dader met de slachtoffers in gesprek te brengen. Het slachtoffer zit vaak met onbeantwoorde vragen en wil uiting kunnen geven aan zijn boosheid, zorgen of gevoelens van onveiligheid. Ook de dader kan met vragen zitten, vooral als zijn handelen een reactie op iets is geweest. Een dader of verdachte kan met vergelijkbare gevoelens zitten als die van het slachtoffer maar kan zich ook schuldig voelen of zelf slachtoffer zijn. Als zaken niet worden uitgesproken blijft het onveilige gevoel in stand en lost ook een straf opleggen niets op. Door in gesprek te gaan kan een en ander worden uitgesproken en verwerkt worden. Samen kunnen we bespreken wat hersteld moet en kan worden en hoe u dat dan vorm moet geven. Het doel van mediaton in strafzaken is het herstellen van de schade die door een misdrijf is aangericht. Het gaat dan zowel om de emotionele gevolgen als over de materiële schadevergoeding.

Een belangrijk doel van mediation in het strafrecht is dat Justitie rekening houdt met de uitkomst in de (afdoenings)beslissing. Een officier van justitie of rechter wacht dus met het nemen van een beslissing op de uitkomst van de mediation. Bij deze vorm van bemiddeling vindt er dus altijd terugkoppeling plaats naar Justitie, meestal op basis van een eindovereenkomst.  Dit betekent ook dat mediation in het strafrecht aan tijd gebonden is en over het algemeen plaats vindt zolang er geen (onherroepelijke) beslissing over de afdoening van de zaak is genomen.


Iedere betrokkene in een strafzaak (slachtoffer, verdachte, advocaten, politie, officier van justitie, rechter) kan een verzoek doen om mediation op te starten.

Ik sta op de lijst van de mediators in strafzaken zodat een zaak ook naar mij kan worden verwezen. De mediations worden altijd met een co-mediator gedaan. Indien u vragen heeft over mediation in strafzaken en hoe de verwijzing te regelen dan kunt u contact met mij opnemen.