Wat is arbeidsmediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij werknemers en werkgevers of collega’s die een samenwerkingsprobleem hebben, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het (arbeids)conflict oplossen. Deze mediator is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Het mediationtraject bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin u samen, tot de kern van het geschil probeert door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Omdat u zelf actief mee moet en mag denken over een oplossing, is in veel gevallen een maatwerkoplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van beide partijen. Als mediator kan ik u hierbij behulpzaam zijn. 

 

Vertrouwelijkheid

Eerst maak ik samen met u een aantal afspraken over het mediationtraject. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staat zal onder andere dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk en geheim blijft.

Dit betekent dat beide partijen en ook ik als mediator geen mededelingen aan derden mogen doen over dat wat er tijdens de mediationgesprekken besloten/besproken is. Door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.

 

Vrijwilligheid

Een ander belangrijk aspect van mediation is vrijwilligheid. Alleen als u en uw werkgever en of collega’s bereid zijn om te proberen de geschillen door middel van mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation.

Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Als één van de partijen op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.

 

Voor- en nadelen van mediation

De voordelen van mediation in vergelijking met een gerechtelijke procedure zijn:

  • Snelheid. Een mediationtraject bestaat meestal uit één of enkele gesprekken en kan daardoor veel sneller afgerond worden dan een gerechtelijke procedure.
  • Kosten. De kosten voor mediation zijn in het algemeen een stuk lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure.
  • Inspraak. Bij mediation heeft u inspraak in de oplossing van het geschil. Bij een gerechtelijke procedure legt de rechter een beslissing op.
  • Prettige verstandhoudingen. Mediation heeft een informeel karakter en leidt er vaak toe dat de verhoudingen tussen partijen goed blijven of op een goede manier afgesloten kunnen worden.

 

Aan mediation kunnen ook enkele nadelen kleven:

  • Rol mediator. Omdat de mediator geen oplossing kan afdwingen, is het uiteindelijke resultaat van de mediation helemaal afhankelijk van de houding van beide partijen.
  • Als de mediation mislukt, is er vaak alsnog een gerechtelijke procedure nodig om het conflict tot een einde te brengen.